Przeznaczenie iSWAY ADAPTIVE

Kompaktowa jednostka napowietrzająca typu iSWAY-FC Adaptive stanowi kompletny zestaw urządzeń do różnicowania ciśnienia umieszczony we wspólnej obudowie. Jednostki tego typu służą do nadciśnieniowego zapobiegania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru w budynkach o zróżnicowanym przeznaczeniu np. budynki biurowe, mieszkalne, galerie handlowe i obiekty przemysłowe. iSWAY-FC Adaptive przeznaczony jest zarówno do montażu zewnętrznego, jak również do zabudowy wewnątrz budynku. Zastosowanie zaawansowanej automatyki sterującej oraz komponentów wysokiej jakości pozwala na literalne spełnienie wymagań funkcjonalnych normy europejskiej PN-EN 12101-6:2007, amerykańskiej NFPA 92A oraz opcjonalnie Instrukcji ITB nr 378/2002.

Certyfikat

Program gwarantuje

 • pomoc w doborze elementów instalacji nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru dla większości budynków
 • obliczenia wg obowiązujących polskich przepisów
 • generowanie schematu instalacji oraz oferty technicznej wraz z opisem technicznym do PDF

Unikalne cechy programu

 • pierwszy na rynku program doboru systemów nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru
 • bezpłatny dostęp, bez konieczności rejestracji, on-line
 • program zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących projektowania systemu wentylacji pożarowej
 • wariantowość programu pozwalająca na dobór wielu jednostek składających się na złożony system różnicowania ciśnień dla kilku przestrzeni jednocześnie

Innowacyjna regulacja adaptacyjna

W jednostkach typu iSWAY-FC® Adaptive zastosowano innowacyjny w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych układ regulacji adaptacyjnej. Algorytm zastosowany w układzie, na którym oparta jest regulacja, posiada umiejętność ciągłego uczenia się z wykorzystaniem sieci neuronowych. Oznacza to, że regulator MAC FC zapewnia automatyczną adaptację do zmieniających się warunków ewakuacji, jak również dynamicznych zmian parametrów otoczenia poprzez bieżącą identyfikację obiektu regulacji np. klatki schodowej.

 • precyzyjna regulacja wartości nadciśnienia, czyli możliwość uzyskania normowej gradacji ciśnienia
 • możliwość zastosowania zdalnych czujników ciśnienia, brak ograniczenia długości przewodów impulsowych
 • automatyczna adaptacja do zmian wartości przecieku, np. pęknięcie okna w elewacji klatki schodowej
 • potwierdzono adaptacyjność w zakresie przecieków od 300 do 36000 m³/h
 • możliwość realizacji złożonych scenariuszy ewakuacji
 • uwzględnienie oporu przepływu powietrza generowanego przez ewakuujące się osoby
 • odporność na wpływ wiatru i efekt kominowy